17. November 2022

Wenn’s Letschte Stündle schlägt

Buddy Hills

Kommentare

Letschtens hän mir uns uf’m Fescht getroffe
Hän z’samme ganz schee was weg g’soffe
Und dann hän mir sogar uf’m Disch gedanzt
Hän g’sunge, g’lacht un mit de Füss laut g’stampft
Pletzlich: Wolfgang weg! Er kommt ned z’rick
Er liegt unner de Bank mit gebrochnem G’nick
Jetzat begleit ich äm‘ Wolfgang sei letschter Gang
Un bin scho middem Schäufele Erdwerfe dran
Mei Fraa hat sich wegge mir voll schwer uffgeregt
Weil ich g’sagt häb: : Libber luschdig g’storbe,
als traurig g’lebt.

1 Kommentar

  1. Judith Rimmelspacher

    Do gebb ich Dir recht, lieber Buddy, lieber kurz un intensiv als lang un langweilich. Jedem sei Zeit
    isch beschtimmt, un was mei Zeit betrifft, des beschtimmt nur der do obbe un sonscht keiner….