4. Juni 2023

Waschbadla?

Hartmut Fillhardt

Kommentare

Ìnschbiraddsjohn (ussm ladinnische ‚inspiratio‘ – ùff guèd hahnöuerisch: ìnns Fïïèr blohße, ebbs in Bewehchùng bringe), also dsum Bejschbiel wannde ebbs sïèsch, odda lähsch, ùn ùff ähmohl dsùggds in de Finger ùn du nìmmsch de Bänsl ìn d’Hand …

0 Kommentare