25. April 2021

Uffglese zum Weidergewwe

Angelika Futterer

Kommentare

En gude Rod

“Heit mach i mol ganz viel nix … ”

hot uns vorhin e gude Freindin gschriwwe.
Isch dess koan gude Rodschlag fa’en Sundag wie heit ?
Macht’s doch a grad so, wann’s Eich meeglich isch…

En dem Sinn : Eich all en wunnerscheene Friehlings-Sundag !

0 Kommentare