15. November 2020

Üs heiterem Hìmmel ?

Edgar Zeidler

Kommentare

Üs heiterem Hìmmel ?
Wer glauibt hìtte noch, àss dàs, wàs ìm Mansch schàde düet, üs heiterem Hìmmel käit? Namme mìr d nèischt Pàndemie. Da Corona-Koldri kommt nìt vo nix un ìsch nìt üs nix entstànde, oder?
D letscht Nohrìcht üs Dänemàrk, wo se 15 bis 17 Millione (ja Millione!) Nerze vernìchte han, wil der Corona vom Mansch uf s Tier geblìtzt ìsch, un dernoh wìdder vom Tier uf der Mansch, àwer ìn ere nèie Form, mer reddt ì dam Fàll vo Mütàtion, ìsch e Bstatigung fer àll dia, wo behàuipte, àss der Großmarkt vo Wuhan der Üsgàngspunkt vo dare Pandemie säig. Uf dam riesige Markt ware namlig Unmàsse vo wìldi Tierer, do drunter làwandigi Fladdermiis, ìme grüsige Drack un Gstànk verkauift, wil der Chineser sin Fleisch so frìsch wie mäjlig verdàchse wìll. Da Markt ìsch jetz gschlosse, àwer ìn Chinà gìtt’s unzähligi àndri so grüsigi Frèiluft-Schlàchtstelle, wo s Blüet direkt vor de Fiess vo de
Litt ìn Rigolle lauift. Wenn dàs stìmmt, ìsch dia gànz Seich wìdder emol vom Mansch verschulde! Vo der zweit Theorie gànz ze schwige, wo’s heisst, àss da Virüs üs eme P4 Làbor ìn Wuhan àbgsäckelt säig.
Un jetz soll e Ìmpfstoff ìn Nullkommanix dia Salbschtgoal-Schiesser üssem Schlàmàssel ziehje?!
D letschti Informàtione ìwer die zweit Walle zeige, àss jetz schon e ànderer, wohrschins mütierter Corona-Koldri umanànder fajt, wàs z.B d hoch Zàhl àn Litt, wo e zweits Mol àgsteckt worre sìn, zeigt.
Der schlacht Wìtz àm Wettranne um d fiewerhàft Entwìcklung vo dam Anti-Covid-19 Ìmpfstoff ìsch nìt nur, àss er e gànz unbekànnter Waj geht (ARN stàtt ADN), wo wìsseschàftlig nìt gnüe erschlosse ìsch, àwer aui, àss er uf der erscht Form basiert, wo ìn Wuhan üsgebroche ìsch, un  nìt uf der zweit, oder der drìtt usw. Bi der Gripp-Ìmpfung ìsch jo dàs aui der Fàll. Fer 2020 ware d Vire vo 2019 berücksìchtigt. Dàs erklärt unter ànderem, àss, vo einem Johr ufs àndre, küm 50 % vo de Gripp-Àgsteckte gschìtzt sìn.
So làng, àss der Mansch witterscht sini Umwalt kàpütt màcht, d Pufferzone zwìsche ìhm un der Wìldnis vernìchte düet, Màssetierhàltung betribt, ìn Màsseschlàchthiser Millione Stìcker Veh umbrìngt, Großmarkt wie dia ìn Chinà dulde düet, ribt sich d Pharma-Indüschtrie d Hand. Denn ìn wellem àndre Ìndüschtriezwig gìtt’s e sone totsìcheri Gàràntie uf bombigi Gschafter mìt Medikàmante fer Krànkete, wo d Mansche salwer fàbriziere? Mansche? Oder profithungrigi un galdgirigi Nàrre?

Glossar

geblìtzt, gesprungen
Bstatigung, Bestätigung
làwandigi Fladdermiis, lebendige Fledermäuse
verdàchse, verzehren
Rigolle, Ablaufrinnen
Ìndüschtriezwig, Industriezweig

EZ
13/11/2020

0 Kommentare