6. Juli 2021

’s reeg’nd!

Petra Rieger-Bühler

Kommentare

Laß alles wie’s isch,
nemm d’ Kerze vom Disch,
– ’s reeg’nd.

Hol de Sonneschirm rei,
stell de Grill widder nei,
mach schnell! –
Glapp die Stühl widder zamme,
laß de Butzlabbe dranne,
den brauchsch nimmeh.
Draag doch d’ Steaks widder nuff
un mach d’ Wörscht obbe druff
mit em Eis draa –
i frier se halt widder ei,
komm, mir gehe nei,
’s reeg’nd.

Schmeiß d’ Spieß net so rum,
renn de Aimer net um,
reg Di net uff, ’s isch erscht Elfe,
Mensch, lass Der doch helfe!
Lass de Disch drauße steh,
vom dem isst koiner meh,
’s reeg’nd.

Ruf die annere aa,
sag ab, leg Di naa,
do kommt noch meh,
guck, ’s isch ganz schwarz –
was soll’s!
Drin ess ma Salat
un genieße de Daag –
’s ganz Grillfescht isch nix,
wenn ’s reeg’nd.

Negscht Mol werd’s schee,
ganz b’stimmt, des wersch seh,
’s werd haiß wie d’ Sau
un de Himmel isch blau,
wemma d’ Stühl duhn rügge
bei de Nachbare drübbe.

(Aus dem Buch “Wemma immer alles sage dät …”)

0 Kommentare