6. Dezember 2020

N.

Andreas Kohm

Kommentare

war ôweds als
schu naachd
s‘glingld
Gepoldr duss
Schdimme
Diir gehd uff
uffs Môl
zwä Riese-
gschdalde
vor‘es

zoddlig dr Bard wiß
dr Môndl bludrod
Ledderhännsching schwarz
ôm‘e lônge Schdegge

um‘s Nummluu rei-
gschdiffld mi‘me Gnechd
rubbig seller rußig
gruslig‘s’Gsiichd
dr Rißigbesse drohd
im Keddegrassl

zômme-
gezuggd
sei Nômme gheerd
i bins

läsd uss‘m Buuch
beese Sache
war‘sch als a brav
schdumm gniggd
gloailudd
alles vrschbroche
vor ludder
Ôngschd
alle
zômme
gschdômmlde
Gedichdle
uffsaa
ussewennig

aawer donn

saggschwer ludder
Winderfuuder
vrdôaild
Mandarine
Ebfl Niss
un in Dômbedei
mid Rosineaaue
wu schieled
näwwedsnuus
Schdrahle

nuff gluugd
Häng gschiddld
Diir nuus
Drebb naa
Godd sei Dôngg
widder ä Johr
Ruh awwer s‘Herzl
globfd no as wie

0 Kommentare