1. Januar 2021

Gastbeitrag von Ronald Euler: Petite Cabosse

Thomas Heitlinger

Kommentare

Petite Cabosse

uff ere klëëne insel
üss em sànd geschlüff
uff em lànge wëj bis ins meer
von d àtzelràmme un d milàne
nitt gefress worr
uff döisich d ënzicht

siewe johr erumgeschwumm
im indische ozeàn
un dànn e insel gefung

uff d Réunion zwische buckelwàl un haifisch
plastik un fischhàke
drittzehn johr gelebbt

denoh d witte wëj zerick
uff d insel wu àlles àngefàng hàt
uhne gps
fur sich ze paare
villicht

s lëwe
e hin un hër
zwische kàmpf un glick
un hoffnung
© Ronald Euler, 2020
Petite Cabosse isch d Nàme, wu Meeresforscher e griener Schildkrott ginn hàn. D Àtzelràmme: les corbeaux pie.

0 Kommentare