6. Juli 2023

Frìsch uss’m Gehnlabohr

Hartmut Fillhardt

Kommentare

Also de erschde Endwurf ìsch ìmmer noch ìn Diähdkuhr – fill dsufill Friddierglugohse uss Dschibbsgùgge ùn ìmmer noch dsufill Schbageddi mìdd Mählsohs … ich glööb, des duurd noch e Will, bìs derr wìdder bih de EHSAH ìn Darmschdadd dsum Fluhgdüff derf.

Awwer was ä ordendlich’s Drachedsähchnlabohr ìsch – mihr beherrsche jedds ö Glohn- ùn Gehndechnigg, jawoll!

Ùn will unseri Margedding-Eggsberrde glöhwe, dass

  • erschdens jedds meh wegahni Drache g’fröud sinn, un
  • dswejdens modärni Drache meh hällowihngombadihbl sìn sodde – also meh glähn ùn niedlich, meh wie Fläddermihs,

doh hammer ùns hald wìdder ans Rissbrädd g’seddsd, deshalb

frìsch uss’m Gehnlabohr:

… hm, ä bìssl blass ìscher fillichd noch, odder was mähnsch?

 

1 Kommentar

  1. Otto Arnld

    hey, villiechd mues mer de Chaib länger id Sunne leie, cha sieh, dasses er dann Farb üwerchumd,

    Aifach brobiere.