7. Juni 2021

Frauiemord

Edgar Zeidler

Kommentare

Frauiemord

Seit einiger Zeit dreht ein neuer Begriff immer wieder neue Runden in der frankophonen Medienlandschaft: „féminicide“, also Frauenmord. Wieso eigentlich?

D frànzeesch Medialàndschàft benutzt ìn der letscht Zitt e nèi àlt Wort: „féminicide“, wo ìm 19. Jh. ìn der frànzeesch Sproch uffgetauicht ìsch, ìn der Form vome Adjektiv. Ìm Dico Le Robert steht s Nomen „féminicide“ afànge erscht ànne 2015 mìt folgender Erklärung: « Mord àn ere Fraui oder àme Maidla, wajje ìhrem Gschlacht. Trotzdam ìsch ànne 2019 da Begrìff ìn fàscht kennem Dico ze fìnde un vo der Académie française nìt atteschtiert. Aui ìm ditsche Wärterbüech Wahrig vone 2010 steht nit vo „Frauenmord“.
S anglische Wort « femicide » wurd ìn de 1980er Johre popülär (Jill Radford un Diana E. H. Russell), mìt der Definition: Mord àn Frauie durich Manner wil’s Frauie sìn. Speeter ergänzt d Liz Kelly dia Definition mìt der Idee, àss es e extremer Üssdruck vo sexüeller Gwàlt sèig, mìtem mannlige Wìlle d Fraui ze beherrsche un ze kontrolliere.
Dia Teetunge vo Frauie ware sitter e pààr Johr stàtistisch erfàsst un so entstehn ìn de Media Dischküssione, äb sitter dare Pàndemie un ìhre Ischrankunge meh oder wenniger Frauie vo Manner umgebrocht worre sìn àss vorhar.
D Froj, won i mìr stell, ìsch äb ìn dare Rübrik „Frauiemord un Frauimärder“ aui die Teetunge vo Frauie durich Homosexüelli oder Trànssexüelli stàtìstisch derzüe grachent ware. Un e ànderi Froj: Wie steht’s mìt em Mord vo Frauie àn Frauie? Ward dàs aui e „féminicide“ oder brücht mer do noch e ànder, nèi Wort? E komischi Àntwort lìfert d OMS (WHO) ànne 2012, wo der Mord àn Frauie oder jungi Maidler durich Frauie implizit derzüe zählt. Doch wenn e Fraui üss nìdertrachtige Grìnd (Hàbsucht, Ràch usw.) oder durich  fàhrlassigi Teetung ums Lawe kommt, dernoh sèig’s kè „Frauiemord“, lìst mer ì n de verschìdene frànzeesche Wärterbiecher!!!
Ich hà der Idruck, àss momentànn d Media vo „féminide“ redde, jedesmol wenn e Fraui durich Mannerhànd umkommt. Se wàrte nìt emol àb, bis d Polizèi oder s Grìcht d Mordmotive geklärt han. Villicht benutze viel Journàlìschte dàs Wort, ohne siner eigentlig Sìnn ze kenne? Un so entsteht schon wìdder e schief Bìld, wo d Reàlität verzerrt!
So viel àss i weiss, gìtt’s noch kè bsonder Wort, fer wenn e Dissi von ere Fraui üssem Waj gschàfft wurd. Der Begrìff Mord oder Totschlàj betrìfft jo Manner wie Frauie.  Villicht sott mer ìn dam Fàll vo „Mannermord“ redde? Dàs wardigt s Gejjenìwer vo „Frauiemord“. Doch well Wort uff Frànzeesch? „Hominicide“?  Dàs dat zìmlig komisch klìnge! D Verwachslung mìt „homicide“ war vorprogrammiert. Züedam sìn „hominidés“ manscheähnligi Wase!
Wàs eigentlig e Mansch ìsch, un äb s Adjektiv manschlig hìtte noch sehr positiv glàde ìsch, ìsch e wittrigi Froj. Schinbàr fìndt unseri Gsellschàft der Mord vo Manner àn Manner normàl un hät derfìr schon ewig der Begrìff: „Mord un Totschlàj“.
E kleiner Troscht: s Elsassische ìsch aui, wàs Kìndsteetung àbelàngt, klàrer àsses Frànzeesche. S Wort „infanticide“ hät namlig drèi Bedittunge: die Tàt salwer (commettre un infanticide), der Täter oder die Tätere (l’infanticide, homme ou femme) un zu àllem Ìwerfluss wurd‘s noch àls Adjektiv verwande! (un crime infanticide) Wahrend uff Elsassisch e Kindsmord nìt s namlige ìsch àss e Kìndsmärder, wo klàr e mannlig Wase designiert, ìm Gejjesàtz zun ere Kìndsmärdere, wo numme e wiblig Wase kàt sì, meischtens d Müeter salbscht!
Mer sajt, d Sproch entwìckelt sich mìt de Lawensverhaltnisse. Bìn gspànnt, wàs se erfìnde wurd, wenn e Fraui durich e „Transgender“ oder e „Trànssexüelle“ umgebrocht wurd.

Glossar

fàhrlassigi Teetung, fahrlässige Tötung
s Grìcht, das Gericht
e Dissi, ein Typ
s Gejjenìwer, das Gegenüber, das Pendant
manscheähnligi Wase, menschenähnlige Wesen
positiv glàde, positiv geladen, konnotiert

EZ
6.6.2021

0 Kommentare