16. August 2020

De Summer geht fort

Heidrun Eyermann

Kommentare

De Summer geht fort

Noch  de Ern
An eme Dag wu blous d Schwalwe kenne
Geht de Summer fort
Er schwingt sich oofach so
Ins Himmelsbloo
Ganz im Glick
Mit eme strahlende Blick
Winkt er zurick
Der Strick
Mecht sich devu
Ins Weite
Unn ich steh do
Oofach so
Unn kann en net begleite…

0 Kommentare