5. Februar 2022

D Nèijohrswìnsch vom Herr Maire

Edgar Zeidler

Kommentare

D Nèijohrswìnsch vom Herr Maire

Warum ich Alain Grieneisen, Bürgermeister meiner Gemeinde, höher einschätze als Emmanuel Macron, Président de le République
Der Alain Grieneisen, Maire vo Nìder-Burnhàuipt, hät ìme Interview (1.2.22) mìt em F. Stenger vo der „L’Alsace“ üsser der tràditionell Bilànz vom vergàngene Johr, e pàar bemarkenswarti Sàche gsajt. So hät er, ohne bi de Griene ze sì, zwei Projakter erwähnt, wo fìr d Umwalt wìchtig sìn.
S erschte ìsch e großer „co-voiturage“ Parking, àss meh Litt, wo vom Auto àbhangig sìn, mìtnànder uff d Àrwet fàhre känne. Uff Nèi-Elsassisch nann ich dàs „umwaltfrìndligi Zammekütscherèi.“
S zweite ìsch e d Grìndung vome geteilte Gàrte, wo biologisch àbauit wurd un d Biodiversität färdere soll. Doch nìt numme fìr d Nàtür ìsch sone Gàrte ebbis Güets, nei, aui fìr der Zammahàlt ìm Dorf un fìr d soziàli Kontàkte.
Uff dam Gebiet ìsch der Herr Maire un sin Gmeinrot exemplàrisch, wie n i fìnd. Villicht han se àm 3. Hornung d Sandung „Envoyé Spécial“ gschauit un der Reportage ìwer s „Wisse Hüss“ gsah, wo e Gruppe Pensionierti gmeinsàm plànt un uff d Bein gstellt han. As ìsch e Mehrgeneràtione-Hüss, wo d Bewohner viel mìtenànder teile, wie n e Àtelier, e Waschkuche, e Empfàngsrauim un… e Gàrte mìt eme Spìelplàtz fìr d Kìnder un d Ankelkìnder. Àn sìch, e Modellprojakt un e prima Àlternativ gejje àll dia Ehpad-Gsellschàfte, wo mìt em hoche Àlter skupellosi Gschafte màche.
Gege s And vom Interview sajt der Herr Maire, àss, wenn ar e Zauiwerer war, ar mìt sim Zauiwerstàb „Stocamine“ vo sine Àbfall dat befrèie. Ar weiss nammlig nìt, wie n er ìn sine Kìnder un züekìnftige Generàtione erkläre soll, àss mìr ìhne so ebbis hìnterleen! Do derzüe sàj ich nur eins: Wie han d Elsasser nur känne dulde, àss eso ebbis gmàcht worre ìsch? Wer druff speküliert, àss da Gìft nia kè Gfohr fìr d greescht Trìnkwàsser-Resarv ìn Europà wurd, ìsch entwadder e Spìnner oder e korrupter Zyniker!
Àm Schluss sajt der A. Grieneisen, àss ar kèm Kàndidàt sini Unterschrìft gìtt un froh ìsch, àss „ohne Etikett“ andlig ànerkennt ìsch. Denn e Maire engagiert si fìr àlli Iwohner, egàl fìr welli Pàrtèi se wähle. Do bìn i mìt em gànz iverstànde. E Maire sott ìwer de Pàrtèie steh, wàs eigentlig aui der Fàll vome Presidant vo der Repüblik sì sottigt. Doch uff dam Gebiet sìn mìr offebàr witt dervo entfarnt, bsonders wenn e Teil vo der Bevölkerung stigmàtisiert wurd un vome Président de tous les Français bis àns And soll „emmerdiert“ ware. Wer sich so üssdruckt, arntet vome pensionierte Lehrer, wo hät miesse feschtelle, àss mìt de Johre s Sprochniveau vo de Schieler ìmmer tiefer käit ìsch, e unverstandligs Kopfschìttle un e tiefi Veràchtung…

Edgar Zeidler

Glossar

färdere, fördern
hìnterlo (mìr hìnterleen), hinterlassen
witt dervo entfarnt, weit davon entfernt
arnte, ernten
e unverstandligs Kopfschìttle, ein unverständliges Kopfschütteln

 

0 Kommentare