Isch de Ball noch rund? (Essay)

Vorbemerkung: Der Text wurde Ende April 2021 geschrieben – als Beitrag zum Gnitze Griffel Wettbewerb 2021. De Themekrais war Sport un Kultur. D’Grundidee war, e Brück zu schlage zwische dene zwai badische Fußball-Bundestrainer Sepp Herberger un Jogi Löw mit verdeckte...

Leckere Aussicht

Leckere Aussichte in usichere Zeite Solang an unserm Zwetschgeboom noch d’Laiter steht, solang de Winn durch an de Wäschelein uffghängte Klaider weht, solang drei Gärde weiter in de waswaißiwievielte Generation en Goggler kräht, solang därf ma sich wünsche un druff...

S’variable Muggeseggele

S’variable Muggeseggele Dass d’Pferdebrems die gröscht Fliegeart isch, die seit Menschgedenk im Mittelbadische hoimisch isch, sorgt defir, dass e Muggeseggele a von ältere Zeitgenosse, dene d’Finger nemmeh so horche wie se solle, anneweg oinigermaße stimmich ozaigt...

Aiderpiggel

Aiderpiggel D’Missgunscht isch e bees Gschwulscht, des allfort nagt an d’r – vun inne raus. Wenn die de erschtmol am Wiggel hot, vergeht dir s’Lache. Do hosch koi Fraid me am Läwe, weil des elende Luder dir alles vergällt. Wenn’d de annere nix gönnsch, net emol de...