oschdermondaag

veeglpfeife im frieh‘ grien manche beem scho am verbliehn um de wald rum kiehles flude schdroicher schdregge helle rude, hoilich hohes himmlsblau seller mondaag isch e Schau...

Agschdeggd

Do schdehsch Guggsch nunner Derfsch ned naus Annere sin drauß Du bisch dehaaim Derfsch ned naus Wärsch gern debei Kannsch nur wingge Derfsch ned naus Du hasch Arreschd Schdehsch am Fenschder Derfsch ned naus (Text: Bernd Siemers)    ...

derre weld / 26.03.2022

sonneschei, de himml blau drowwe d’wälder aschegrau in de beem de gugugg scheld iwwer selle derre weld hellegliehe do im oschde krieg dud viele lewe koschde in de beem de gugugg scheld iwwer selle derre weld