Adfend Adfend

Adfend Adfend   was kommd wenn‘s kommd isch dôô dônn dôô   un rennd un brennd un loord mi ôô   so gaff i grad genau so zrigg un schdrahl   es isch in hôaljer Lichdkanal vun owwe raa un diwwe her   wu bii mr hell machd d’Naachd z‘m Daa...

Môaiôdaachd

Môaiôdaachd gônz liis gônz liichd gônz fei gônz zard Rää drobfd raa un dr Nußbôôm schwôngd un dônzd grii herrenôô mi‘dr Môaisle mi‘dr Schbatze mi‘m Wind so in...

lie gebliwwe

lie gebliwwe   wiß uff wiß môrjeds Biirnbôômbliidebläddle uff’m Schnee uss dr Naachd   wu drunger weg daaud bis Middaa alsfard glänzd

mir bruched nix

mir bruched nix d‘Schuh vrschdolberd durchgwetzd dr Kiddl un schbeggig d‘Hudd in dr Häng duud meh aß wie d‘Diirglingge glänze in Rummlôafer wu duss ôm Miirle sei Saches sordierd in dr Däsch herrenôô d‘Schdrôôß endlông schbôniefld ôaine doochdld seeleru‘ig d‘ônger Häng...