22. Januar 2022

Àngschthàse-Fàwrìck

Edgar Zeidler

Kommentare

Àngschthàse-Fàwrìck
Eddy und Nicky sprechen über das Thema Industrialisierung. Das Gespräch nimmt aber schnell eine unerwartete Wendung.

Salut Nicky, wie geht’s?
Schlacht! Ich kùmm gràd üss miner Dankfàwrìck.

Dankfàwrìck?

Ja, mìr sìn e pààr Intellektüelli, wo nohdanke…

Ìwer wàs?

Ä, ìwer àktüelli Theme, wie d Ìndüschtrialisierùng ìm Frànkrich.

Ja, mìt dare ìsch’s nìt gràd güet bstellt bi uns.

Nei, dàs ìsch jo s Problem. Mìr prodüziere fàscht nit meh salwer!

Ùn hanke ìmmer meh vo Chinà àb. Jetz verstehw i, àss de sone schlacht Üssah häsch. Màchsch ewwe kè Galsùcht, hein, Nicky?

Stell d’r vor, Eddy, fàscht àlli Màske un Kopfwehpulver ware üss Chinà importiert!

Ùn dàs màcht èich Kopfweh? Ich bekùmm Kopfweh, wenn i nùmme fìnf Minütte dùrich e sone Nàsepàpirlùmpe müess schnüfe. Un noch meh, wenn i à dia àrmi Kìnder, wo der gànz Dàj…

Kùmm heer ùff! Wennigschtens sìn se gschìtzt!

Gschìtzt ùn trürig ùn voller Àngscht…

Bref, mìt verbrache ùns der Kopf, wie s Frànkrich wìdder nèi ìndüschtriàlisiert kännt ware ùn mìr wìdder meh Fàwrìcke bekùmme.

Der Eddy grìnst

Dàs wùrd nìt einfàch, bsonders wenn mer seht, wie ìmmer meh „Hiehnerfàwrìcke“ Millione Hàlbgfaderti bìlligi Eier-un Fleischprodüzante mien notgschlàchte ware, wajje der Vogelgripp!

I redd vo rìchtigi Fàwrìcke!

Danksch sìcher àn d Chemie un Agrochemie, wo mìr han welle losware, wil se ùnseri Lùft verpeschte ùn ùnseri Beede verseucht han.

Der grien Eddy wìll wìdder nìt wohrhà, àss es kè Prodüktion ohne Nohteil gìtt.

Ja, dàs wìsse d Bàsler un d Toulouser sehr güet…

Ùff jede Fàll brüche mìr frìschi Àtomkràftwarker.

D nèi EPR-Generàtion ìsch jo vielversprachend, wie Flammanville zeigt…

Wàs màcht e Wìndràd, wenn der Wìnd nìt blost? As schauit bleed ìn d Walt ùn verschandelt d Làndschàft vergawens!

Dia vo Tchernobyl un Fukushima han noch bleeder ìn d Walt gschauit…

Wie gsajt, ’s gìtt kè Ìndüschtrie ohne Risiko… Dü, àls Griener, bìsch doch sìcher fìr d elektrischi Auto, oder?

E so süfer sìn se nìt, wenn mer àlles berücksìchtigt…

Jaja, trotzdam brüche mìr drìngend Fàwrìcke, wo bi ùns Bàtterie bauie un aui Hàlbleiter!

Mìt ere Hàlbleiter kùmme ùnseri Dàchdecker nìt witt…

Haha!

I weiss gàr nìt, worùm dü Dankfàwrìckler eso jommersch. I kùmm gràd üss der greescht Fàwrìck, wo d meischte Frànzose bschaftigt.

Aha! Ùn dàs war?

D Àngschthàse-Fàwrìck!

Ùn wo ìsch dia?

Ìn àlle Media, ùn hauiptsachlig ìn Pàris: ìm „Conseil de Défense sanitaire », « Haute Autorité de Santé », « Conseil Scientifique », « Institut Pasteur », wo àm Àfàng vo dare Coviderèi Hochrachnùnge pübliziert hät, wo d Litt Gansehütt bekùmme han, ùn wo fàlsch gsì sìn.

Wàs sajsch zù da hìttige Zàhle, 400.000 Infizierti pro Dàj? Do kàsch doch Àngscht bekùmme, oder?

Wàs bedittet e àbsolütti Zàhl, wenn se nìt ìm Verhaltnis gnannt wùrd?

Wie meinsch dàs, Eddy?

Geh doch einfàch ùff d offizielle Sitte vom Minischterium, wo s Verhaltnis vo der Zàhl vo de Tescht mìt der Zàhl vo de Positive ùn de Negàtive àgìtt.

Ùn wàs seh n i dernoh?

Àss bis àm 17.Janner 2022, 213 Millione, 741 tauisig, 411 Tescht gmàcht worre sìn. Vo dane sìn 14 Millione, 406 Tauisig ùn 493 positiv gsì, àlso 6,7%, wàs noch làng nìt heisst, àss vo dane 6,7% àlli krànk worre sìn. Wieviel sìn negàtiv, Nicky?

Ä, 93,3 %!

Sehsch, dü kàsch rachne. D Media offebàr nìt, denn fìr dia sìn Prozantzàhle wohrschins nìt sensàtionell gnüe. Télésander, Radiosander ùn Zittùnge gan sich d Hànd.

Der Nicky tippt wie verrùckt ùff sim Smartphone

Dü, Eddy, gràd las i, ùff der Sitt vù der « Direction interministérielle du Numérique » àss bis àm 20. Janner 2022, 219 Millione, 90 Tauisig ùn 488 Tescht gmàcht worre sìn. Do dervù sìn 14 Millione, 747 Tauisig positiv. Dàs màcht 7%!

Àlso sìn 93 % negativ. Solàng àss Media ùn d Regierùng dia Verhaltnis-Zàhle nìt verbreite, wùrd dia Àngschthàse-Fàwrìck ìmmer gwàltiger. Ùnser Volk ùn ùnseri Kìnder ware ìmmer meh verschiicht. Ìn wellem Ìntrasse?

Dàs ìsch e àndri Froj, Eddy!

Do häsch fìr emol racht, Nicky.

Edgar Zeidler
21/01/20222

0 Kommentare