Dialeggd schrièwè lehrè – hidd: Abkìrdsungè

Dialeggd schrièwè lehre – hidd: Abkìrdsungè N.B.: Dess ìsch jedds wìddsich, grahd gèmergd: Abkìrdsungè sìnn uff bahdisch genöu d’sälwè wie uff hohchdiddsch, doh jehdèfalls: ‚N.B.‘ = ‚nähwebih bmergd‘  – un … N.N.B.: … doh jehdèfalls öh:...

Elsàss-Haïku

Der Frànzos klopft uf Pfànne liewer àss er kocht. Kochläffel-Syndrom…   (c)  Auszüge aus dem noch unveröffentlichen, dreisprachigen Werk von Edgar Zeidler – Haiku – Elsassisch – Français – Deutsch E Haiku (俳句) ìsch e sehr kurzes Gedìcht jàpànischer Harkunft....

Wie endschdehd ä Kommiggfiguhr?

Es ìsch g’schlùbbfd!!! Naja. Er ìsch noch è bìssl – „verzuhsd“ ìsch nìdd gans dè rìchdigge Ussdrùgg – also è bìssl ùnnferdich fillichd. Was mähnsch? Ùnn die Dsähn, also wìrglich …   Des Ej gabudd gemachd hedd jehdefalls de...

Begriffserklärung

Begriffserklärung Er hat mit seiner neuer weiß Hos sei Fahrradkett geölt. Sei Frau hat’s g’sehe g’schimpft un g’scholte. In ämer sehr unfreundlicher Ton! So lässt sich an dem Beispiel des Wort erkläre. Kette’reaktion!   aus...